SAMEN VOORTVAREND

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.
Binnenkort wordt deze website vernieuwd, kijk voor meer informatie ook op binnenvaart.nl.
Let op: de informatie op deze site kan inmiddels verouderd zijn.

Wij zijn Koninklijke Binnenvaart Nederland

Dé branchevereniging voor de binnenvaart in Nederland met forse Europese impact.

Wij zijn hét orgaan dat voor alle overheden en andere organisaties de vanzelfsprekende spreekbuis is namens de branche en voor haar leden. Koninklijke Binnenvaart Nederland gaat zich inzetten voor de verschillende ledengroepen en voor de sector in het algemeen.

We zijn actief op de domeinen duurzaamheid/vergroening, Modal Shift, digitalisering en veiligheid. Ook is er veel aandacht voor infrastructuur en het nautisch/technische dossiers, en tevens is er veel focus op de werkgeversbelangen en de arbeidsmarkt.

Deze website dienst als introductie van de nieuwe branchevereniging KBN. Meer informatie over dossiers, vindt u op: www.binnenvaart.nl.

Krachtige lobby

Van en voor de binnenvaart.

KBN werkt niet alleen voor, maar ook samen met leden, stakeholders en overheden aan een toekomstbestendige binnenvaart.

Als dé branchevereniging van en voor de binnenvaart met onze brede achterban gebeurt dit werk op een voortvarende wijze. SAMEN VOORTVAREND!

Koninklijke Binnenvaart Nederland

De Koninklijke Binnenvaart Nederland vestiging

KBN vestiging Zwijndrecht
Scheepmakerij 330
3331 MC Zwijndrecht
Telefoon: +31(0)78-7820565
E-mail: info@binnenvaart.nl