Skip to main content

Home » Koninklijke Binnenvaart Nederland een feit

Koninklijke Binnenvaart Nederland een feit

Vandaag, 7 april 2022, is Koninklijke Binnenvaart Nederland officieel opgericht. Dé branchevereniging voor de binnenvaart in Nederland met forse Europese impact is een feit! En daarmee komt er ook een einde aan de verenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. De kennis, kunde en historie van deze twee verenigingen zal verder gaan in KBN.

KBN biedt als binnenvaartbranchevereniging meer dan alleen de historie van BLN en CBRB. KBN is hét orgaan dat voor alle overheden en andere organisaties de vanzelfsprekende spreekbuis is namens de branche en voor haar leden. KBN gaat zich inzetten voor de verschillende ledengroepen en voor de sector in het algemeen. KBN zal actief zijn op de domeinen duurzaamheid/vergroening, Modal Shift, digitalisering en veiligheid. Ook is er veel aandacht voor infrastructuur en het nautisch/technische dossiers, en tevens is er veel focus op de werkgeversbelangen en de arbeidsmarkt.

KBN werkt niet alleen voor, maar ook samen met leden, stakeholders en overheden aan een toekomstbestendige binnenvaart. Als dé branchevereniging van en voor de binnenvaart met onze brede achterban gebeurt dit werk op een voortvarende wijze. SAMEN VOORTVAREND!

KBN verder vormgeven

In de aanloop naar de oprichting van KBN is al begonnen met het vormgeven van een nieuwe organisatie, zoals statuten, bestuur, personele bezetting, huisstijl en financiën. Echter kan KBN nu, de oprichting officieel is, pas gaan starten met de verdere vormgeving van de organisatie. Er komt veel kijken bij het oprichten van dé vereniging en samenvoegen van de verenigingen. De komende tijd zullen de 25 medewerkers en het nieuwe bestuur van KBN de nieuwe organisatie verder vormgeven om voor de leden en de sector het beste resultaat te bereiken van deze fusie. De leden van KBN zullen van en over dit proces op de hoogte gehouden worden.