SAMEN VOORTVAREND.

Welkom bij Koninklijke Binnenvaart Nederland.

Wij zijn Koninklijke Binnenvaart Nederland

Dé branchevereniging voor de binnenvaart in Nederland met forse Europese impact.

Wij zijn hét orgaan dat voor alle overheden en andere organisaties de vanzelfsprekende spreekbuis is namens de branche en voor haar leden. KBN gaat zich inzetten voor de verschillende ledengroepen en voor de sector in het algemeen.

We zijn actief op de domeinen duurzaamheid/vergroening, Modal Shift, digitalisering en veiligheid. Ook is er veel aandacht voor infrastructuur en het nautisch/technische dossiers, en tevens is er veel focus op de werkgeversbelangen en de arbeidsmarkt.

Koninklijke Binnenvaart Nederland

KBN werkt niet alleen voor, maar ook samen met leden, stakeholders en overheden aan een toekomstbestendige binnenvaart. Als dé branchevereniging van en voor de binnenvaart met onze brede achterban gebeurt dit werk op een voortvarende wijze. SAMEN VOORTVAREND!

De KBN
vestigingen

KBN vestiging Rotterdam

Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
Telefoon: +31(0)10-7989800
E-mail: cbrb@binnenvaart.nl

KBN vestiging Zwijndrecht
Scheepmakerij 320
3331 MC Zwijndrecht
Telefoon: +31(0)78-7820565
E-mail: info@bln.nl