OVER KBN

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Koninklijke Binnenvaart Nederland is dé binnenvaartbrancheorganisatie van Nederland en is opgericht in april 2022.

Een nieuwe organisatie ontstaan uit de overtuiging dat de uitdagingen waar de sector voor staat alleen met een integrale aangepakt kan worden. KBN is gebouwd op kennis, kunde en historie van Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Samen een veel krachtigere stem

De fusie tot Koninklijke Binnenvaart Nederland was een logisch samengaan van de twee verenigingen die veel met elkaar gemeen hebben, dezelfde sector bedienen, samen een veel krachtigere stem hebben in Den Haag, Brussel, Straatsburg, bij provinciale en lokale overheden en bij havens.

Zowel BLN als CBRB, dus nu KBN, zijn vertegenwoordigd in hun Europese koepelorganisaties ESO en EBU. Samen zijn ze actief in het IWT Platform waar een actieve deelname aan Europese werkgroepen plaatsvindt. Ook hier moet verdere integratie en impact in de komende jaren leiden tot meerwaarde voor alle leden.

Toekomstige kansen maximaal verzilveren

De uitdagingen waar de binnenvaartsector voor staat zijn groot en vereisten een integrale aanpak. Deze uitdagingen, met name op het gebied van klimaat, duurzaamheid, digitalisering en infrastructuur vragen ook om een grotere slagkracht, daadkracht en effectiviteit. Om toekomstige kansen voor de sector maximaal te kunnen verzilveren was het noodzakelijk om de kennis en kunde van BLN en CBRB te bundelen.

Belangrijker nog zijn de strategische voordelen die met de fusie kunnen worden gerealiseerd: een krachtenbundeling van de bestaande verenigingen komt ten goede aan de effectiviteit van het lobbywerk, een krachtiger stem naar buiten, een groter netwerk, het borgen van kennis en knowhow en meer ondersteuning voor de ledengroepen.

Groot netwerk

Door samen voortvarend te werken vanuit een eensluidende visie en met één stem is Koninklijke Binnenvaart Nederland aantrekkelijker voor binnenvaartondernemers die nog geen lid zijn van een binnenvaartbrancheorganisatie.  Ook het beeld van de sector naar buiten vraagt om deze robuuste vereniging met eenduidige standpunten, vergelijkbaar met de brancheorganisaties van andere sectoren.